MATEMATIK

 • Vad är siffror?

 • Vad är tal?

 • Antal 0-9

 • Ental, tiotal, hundratal

 • Jämna och udda tal

 • Jämföra tal

skapas just nu
 • Vad är addition?

 • Tioparen

 • Tiotalsövergångar

 • Addition med uppställning

kommer senare
kommer senare
 • Vad är subtraktion?

 • Hur räkna?

 • Subtraktion med uppställning

kommer senare
kommer senare
kommer senare
 • mm, cm, dm, m, km

 • g, kg

 • dl, l

Följ Läroteket på sociala medier

 • Facebook Social Ikon
 • Instagram
 • YouTube