MATEMATIK

 • Övningsuppgifter

 • Spel

 • Vad är addition?

 • Tioparen

 • Tiotalsövergångar

 • Addition med uppställning

 • Spel

 • Vad är multiplikation?

 • Träna tabellerna

 • Multiplikation med 10, 100, 1000

 • Multiplikation med uppställning

 • Spel

 • Räknesättens ordningsföljd

 • Lathundar

 • millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer

 • gram, kilogram

 • deciliter, liter

 • Spel

 • Vad är decimaltal?

 • Decimaltal och bråk

 • Jämföra decimaltal

 • Addition, subtraktion och multiplikation av decimaltal

 • Vad är siffror?

 • Vad är tal?

 • Antal 0-9

 • Ental, tiotal, hundratal

 • Jämna och udda tal

 • Jämföra tal

 • Avrunda tal

 • Vad är subtraktion?

 • Hur räkna?

 • Subtraktion med uppställning

 • Spel

 • Vad är division?

 • Använd multiplikation

 • Division med rest

 • Division med 10, 100, 1000

 • Division med uppställning

 • Spel

 • Timmar, sekunder, minuter

 • Analog tid

 • Digital tid

 • Spel

 • Vad är ett bråk?

 • Bråkform och blandad form

 • Likvärdiga bråk

 • Liknämniga bråk

 • Addition, subtraktion, multiplikation och division 

 • Förlänga och förkorta bråk

 • cirkel, triangel, rektangel, kvadrat, parallellogram, romb

 • omkrets, area

 • klot, kon, cylinder, rätblock, kub, pyramid

 • volym