SIFFROR och TAL

 

Under nästan alla videoklipp finns spel som hör till klippet.

 

Vad är siffror?

 

Antal 0-9

 

Vad är tal?

 

Ental och tiotal

 

Hundratal

 

Jämna och udda tal

 

Jämföra tal

 

Avrunda tal