SIFFROR och TAL

 

Vad är siffror?

Under nästan alla videoklipp finns spel som hör till klippet.

 
 

Antal 0-9

Vad är tal?

 
 

Ental och tiotal

 

Hundratal

 

Jämna och udda tal

 

Jämföra tal

 

Avrunda tal