FORTBILDNING

Intresserad av fortbildning? 

Information om GRATIS FORTBILDNING

i Svenskfinland finns längre ner på sidan!

Forskning har visat att ju mer kunskap vi har om hur vår hjärna fungerar och ju fler effektiva studietekniker vi behärskar desto lättare kan vi lära oss nya saker. Man kan kanske anse att detta är något vi borde satsa extra mycket på i skolan.

 

Med hjälp av de högst rankade studieteknikerna kan vi få kunskap att fastna på ett effektivare sätt. Genom att bygga upp undervisningen (inklusive prov och läxor) utgående från hur vår hjärna fungerar, genom att berika våra elever med den kunskapen, fylla på deras verktygsbackar med värdefulla studietekniker och genom att förmedla kunskapen och förståelsen även till föräldrarna har vi möjlighet skapa jämlikare förutsättningar för våra elever att nå sin potential.

Skaparen av Läroteket, Ela Strandberg kan bokas för fortbildningstillfällen där skolpersonalen får ta del av hur de lätt kan implementera läromedlet Läroteket och all dess material i sin undervisning. De fortbildas i vad dagens experter säger om undervisning på hjärnans villkor, om studietekniker, rättvisare och jämlikare prov och läxor m.m. De får ta del av många konkreta tips som de kan använda sig av redan följande dag.

SFV finansierar tio fortbildningstillfällen
för skolpersonalen
i Svenskfinland under hösten 2021:

Under hösten 2021 ger skaparen av Läroteket, Daniela ”Ela” Strandberg kostnadsfria fortbildningstillfällen (á 3h inklusive paus) på tio olika orter i Svenskfinland där skolpersonalen får ta del av hur de lätt kan implementera läromedlet Läroteket och all dess material i sin undervisning. De fortbildas i vad dagens experter säger om undervisning på hjärnans villkor, om studietekniker, rättvisare och jämlikare prov och läxor m.m. De får ta del av många konkreta tips som de kan använda sig av redan följande dag.

Eftersom restriktionerna ändras med jämna mellanrum är det omöjligt att veta vad som är möjligt gällande folksamlingar under vecka 43, 44 och 48. Om vi måste skära ner på deltagarantalet är det de som varit först till kvarn som får delta.

v. 43

25.10 Ekenäs
26.10 Pargas
27.10 Åbo
28.10 Mariehamn
v. 44

.1.11 Helsingfors
2.11 Borgå
3.11 Esbo 
v. 48

29.11  Vasa
30.11 Kristinestad
1.12   Jakobstad