top of page

FORTBILDNING

Intresserad av fortbildning? 

Forskning har visat att ju mer kunskap vi har om hur vår hjärna fungerar och ju fler effektiva studietekniker vi behärskar desto lättare kan vi lära oss nya saker. Man kan kanske anse att detta är något vi borde satsa extra mycket på i skolan.

 

Med hjälp av de högst rankade studieteknikerna kan vi få kunskap att fastna på ett effektivare sätt. Genom att bygga upp undervisningen (inklusive prov och läxor) utgående från hur vår hjärna fungerar, genom att berika våra elever med den kunskapen, fylla på deras verktygsbackar med värdefulla studietekniker och genom att förmedla kunskapen och förståelsen även till föräldrarna har vi möjlighet skapa jämlikare förutsättningar för våra elever att nå sin potential.

Skaparen av Läroteket, Ela Strandberg kan bokas för fortbildningstillfällen där skolpersonalen får ta del av hur de lätt kan implementera läromedlet Läroteket och all dess material i sin undervisning. De fortbildas i vad dagens experter säger om undervisning på hjärnans villkor, om studietekniker, rättvisare och jämlikare prov och läxor m.m. De får ta del av många konkreta tips som de kan använda sig av redan följande dag.

bottom of page