top of page

OM LÄROTEKET

I dagens läge (2021) har vi inte ett skilt läroämne i åk 1-6 som heter studieteknik. Studietekniker ska, enligt läroplanen, läras ut genom att bakas in i den övriga undervisningen. Då jag väl fördjupat mig, i och med detta projekt, i studieteknikernas värld upptäckte jag hur mycket kunskap, hur många olika tekniker det verkligen finns. Jag insåg att det krävs en förståelse för hur vår hjärna och minne fungerar då det kommer till inlärning och en del träning för att kunna förstå, behärska och tillämpa teknikerna i vardagen.

 

Med hjälp av Läroteket kan barn och vuxna få en grundläggande förståelse för och baskunskaper om hur vår hjärna och vårt minne fungerar då det kommer till inlärning och lära sig många effektiva studietekniker som kan underlätta pluggandet. Utöver det får man även konkreta tips hur man kan använda teknikerna i praktiken. Detta material kan utnyttjas såväl hemma som i skolan av barn, föräldrar, lärare eller varför inte vem som helst.

 

Innehållet i Läroteket är en förenklad version av de vetenskapliga rön som finns och förmedlas av hjärnforskare och –experter. Kunskaperna presenteras på ett förenklat sätt här i Läroteket så att de skall vara begripliga och användbara för barnen och för andra nybörjare inom dessa områden.

 

Hjärnan är ett väldigt komplext organ. Nya upptäckter görs hela tiden och vetenskapen om hjärnan och minnet kompletteras och gammal vetenskap kan till och med kullkastas. För att göra hjärnans funktioner begripliga för barnen används hippocampus, amygdala och frontalloben som ”huvudkaraktärer” trots att fler hjärndelar eller –områden deltar i och möjliggör de olika hjärnfunktionerna. Värt att notera är även att forskare upptäckt att hjärnan är plastisk - den är föränderlig och anpassningsbar.

 

Se Läroteket  som en ”beginner’s guide”. Bland boktipsen här på hemsidan hittar du förslag på litteratur du kan fördjupa dig i.

 

Kunskaperna om hjärnan och minnet och färdigheterna att använda sig av studieteknikerna i praktiken kan vara bra att kontinuerligt repetera för att man ska kunna behärska dem en längre tid. Man kan kanske anse att dessa kunskaper skulle vara bra att besitta livet ut.

I de digitala böckerna och via en länk ("Källor") här på hemsidan finns källorna som använts till att skapa materialet i Läroteket presenterade.

Innehållet i Läroteket har faktagranskats av neuropsykolog Petra Boman. Ett enormt stort tack till henne!

Artiklar

TV / webb-TV

bottom of page