Vad är ett bråk?

 

Bråkform och blandad form

Lathund bråk i blandadform.jpg
 

Likvärdiga bråk

 

Jämföra, addera och subtrahera bråk - 

Hur göra bråken liknämniga?

Lathund gör bråken liknämniga.jpg
 

Förlänga och förkorta bråk

Lathund förlänga, förkorta bråk.jpg
 

Multiplikation av bråk

Lathund multiplikation med bråk.jpg
 

Division av bråk

Lathund division av bråk.jpg