top of page
Tipsbanken

TIPSBANKEN

bank-clipart-xl.png

Befästa

Läx- o provrepetition

Läx- och provrepetition

Behåll det du lärt dig

Behåll det du lärt dig

Frågesportsspelet

LÄROTEKETS 

frågesportspel

Spelplan bild.jpg

Lyssna på spelreglerna här

Färdiga frågekort till frågesportspelet frågor om hjärnan, minnet och studietekniker

bottom of page