STUDIETEKNIKER

 
Sätt upp

MÅL och DELMÅL

 
Skapa

KUNSKAPSKROKAR

 
 
Identifiera och eliminera

FOKUSTJUVAR

Material
 
Skapa och använd

MINNESBILDER

Material

TIDEN

Utnyttja
rätt
Material
 
 

SPRID UT

pluggandet i tid och rum
Material

REPETERA

Make it stick for life
Material
 

ÅTERBERÄTTA

från minnet
Material
 

EXTRA TEKNIKER

Material
 

Utskriftsmaterial till väggen