top of page
Text till föräldrarna
Innan Läroteket text
Innan du påbörjar arbetet med Läroteket

Från och med nästa vecka kommer vi jobba med läromedlet Läroteket i klassen. Detta är ett material för såväl hemmen som skolan. Eleverna och ni föräldrar kommer få ta del av kunskap om olika hjärndelar som är viktiga vid inlärning. Målet är att eleverna skall få en förståelse för hur vår hjärna fungerar då vi lär oss nya saker, hur vi minns och hur eleverna själva kan påverka sin inlärning och sitt minne med hjälp av bl.a. studietekniker.

En gång i veckan presenterar jag ett nytt tema för klassen och de får lära sig en passlig mängd fakta om veckans tema - en hjärndel, minnet eller en studieteknik. Inför varje nytt tema ges en ledtråd till vad temat skall handla om, som eleverna får klura på.

 

Samma dag som temat presenterats för klassen skall eleverna återberätta för någon där hemma det de fått lära sig om veckans tema i skolan. De ska försöka plocka fram så mycket som möjligt ur minnet. Efter återberättandet skall eleven, helst tillsammans med en vuxen, titta och lyssna på tillhörande videoklipp på laroteket.com som är ca två minuter långt. I videoklippet får eleven mer kunskap om temat och en värdefull repetition av det hen lärt sig i skolan. Förhoppningsvis lär även ni vuxna er något nytt och spännande.

Till varje tema vi jobbar med i skolan finns även material för er föräldrar. På laroteket.com/foraldrahornan hittar ni material som kan hjälpa er att stötta ert barns skolarbete på hemmafronten. Mycket mer information hittar ni på laroteket.com

Vänligen meddela mig om ditt barn inte har möjlighet att titta på videoklippen hemma en gång i veckan eller inte har någon hen kan återberätta för.

OBS! Titta på det korta videoklippet som ni hittar högst upp på laroteket.com/foraldrahornan

Hjärnan introduktion
Hjärnan intro

Nu har vi kört igång med Läroteket!

 

Eleverna har fått lära sig några faktakunskaper om hjärnan, som en kort introduktion.

 

Ditt barns hemuppgift är att idag återberätta (för någon där hemma) det hen fick lära sig om hjärnan. Att återberätta från minnet är en fantastisk repetiotionsmetod för att få det man lärt sig att fastna.

 

Efter återberättandet ska ni tillsammans kika på det första videoklippet på laroteket.com/hjarnan (Hjärnan intro, två minuter långt).

I Föräldrahörnan på laroteket.com hittar ni vuxna material som hör till veckans tema (laroteket.com/hjarnanochminnet). Ta gärna del av kapitlet om Hjärnan - intro. Kapitlet kan du läsa eller att lyssna på på hemsidan. I den digitala boken som finns på laroteket.com/foraldrahornan hittar ni kapitlet på s. 14. Du behöver inte bläddra dig fram i digitala boken. Du kan skriva in sidnumret uppe i vänstra hörnet, snett ovanför boken.

Visste du att det även finns material på Läroteket som kan hjälpa er föräldrar att stötta era skolbarn i läsinlärning, matematik, läsämnen och språkinlärning? Klicka på "Stötta ämnesinlärningen" på laroteket.com/foraldrahornan

Materialet finns både att läsa och lyssna på.

Neuroner
Neuroner

Veckans tema är neuroner, alltså våra hjärnceller.

Precis som förra veckan ska ditt barn återberätta det hen lärde sig i skolan (om neuroner). Se och lyssna sedan på tillhörande videoklipp på laroteket.com/hjarnan (det andra videoklippet).

På laroteket.com/hjarnanochminnet hittar ni vuxna det tillhörande materialet (kopplat till neuroner) som är ämnat för er. Du kan läsa eller lyssna på materialet på hemsidan. I digitala boken hittar ni kapitlet på s. 16.

Hippocampus
Hippocampus

Veckans tema: Hippocampus, hjärnans minnesmästare.

Hemuppgift: återberätta om hippocampus + se och lyssna på tillhörande videoklipp på laroteket.com/hjarnan (det tredje videoklippet).

På laroteket.com/hjarnanochminnet hittar ni vuxna det tillhörande materialet (kopplat till hippocampus) som är ämnat för er. I digitala boken hittar ni kapitlet på s. 20.

Visste du att det även finns material på Läroteket som kan hjälpa er att stärka barnet i sin skolgång?

 

"Hur kan man lära att lära sig? Vilken typ av beröm gagnar barnet mest? Hur man man ta sig an en svår utmaning? Vad är grit och varför är det så viktigt? Hur lockar man fram motivationen hos ett barn?"

 

Dessa frågor kan du få svar på om du klickar på "Stärka barnet" på laroteket.com/foraldrahornan

Amygdala
Amygdala

Veckans tema: Amygdala, hjärnans larmcentral.

Hemuppgift: återberätta om amygdala + tillhörande videoklipp på laroteket.com/hjarnan (det fjärde videoklippet).​

Till er vuxna: Kapitlet om amygdala på laroteket.com/hjarnanochminnet .

I digitala boken hittar ni kapitlet på s. 24.

Visste du att det även finns för eleverna stödmaterial för ämnesinlärningen på Läroteket?

 

Bland dessa stödmaterial kan eleverna få hjälp att befästa sådant de lärt sig i skolan eller hjälp med att lösa läxuppgifterna. Där finns animerade videoklipp, utskriftsmaterial och digitala spel som kan hjälpa eleverna att förstå, repetera och befästa det de fått lära sig i skolan. Även ni föräldrar kan ha hjälp av materialet då ni hjälper till med läxorna. Ta en titt och bekanta er om ni inte redan gjort det! laroteket.com/stodmaterial

Frontalloben
Frontalloben

Veckans tema: Frontalloben, hjärnans beslutsfattare.

Hemuppgift: återberätta + se videoklippet på laroteket.com/hjarnan - det femte klippet.

Längre ner på sidan (laroteket.com/hjarnan) finns ett QUIZ med fem frågor - en fråga till varje videoklipp. Om barnet kan svara rätt på alla fem frågor om hjärnan kan ni öppna den låsta dörren (som finns ovanför quizet) och ta er in på en hemlig sida. Där hittar ni mer spännande fakta om hjärnan och digitala spel.

Till er vuxna: Frontalloben på laroteket.com/hjarnanochminnet

I digitala boken hittar ni kapitlet på s. 28.

 

Ett extra kapitel för er föräldrar följer efter kapitlet om frontalloben: "Dopamin". Även detta kapitel kan du ta del av både på hemsidan som inläst eller i digitala boken.

Minnet
Minnet

Nu har vi gått vidare till minnet. Veckans tema är just det - minnet.

Hemuppgift: återberätta + se videoklippet på laroteket.com/minnet - det första videoklippet.

Till er vuxna: Minnet på laroteket.com/hjarnanochminnet (klippet innhåller både denna veckas och nästa veckas tema)

I digitala boken hittar det som berör denna veckas tema på s. 36 - 37. Kom ihåg att du inte behöver bläddra dig fram till rätt sida i boken. Skriv in sidnumret uppe i vänstra hörnet, snett ovanför boken.

Korttids- och långtidsminnet
Korttids- och långtidsminnet

Veckans tema: Korttids- och långtidsminnet.​

Förhoppningsvis har denna hemuppgift blivit en självgående rutin: återberätta och titta på följande videoklipp (laroteket.com/minnet - det andra videoklippet)

Längre ner på sidan hittar ni igen ett quiz med fem frågor. Denna gång handlar frågorna om minnet. Med de rätta svarsalternativen kan ni öppna den låsta dörren och ta er till en annan hemlig sida. Där hittar ni mer spännande fakta om minnet och digitala spel.

Till er vuxna: Korttids- och långtidsminnet fanns med i det upplästa kapitlet om "Minnet" på laroteket.com/hjarnanochminnet

I digitala boken hittar ni "Korttids- och långtidsminnet" på s. 38 - 41.

 

OBS! Ett extra kapitel för er föräldrar "Motion och sömn" finns på s. 42 - 45. På hemsidan laroteket.com/hjarnanochminnet finns texterna inlästa.

Nästa vecka går vi vidare till studieteknikerna. 

Mål och delmål
Mål och delmål

Nu har vi kört igång med att lära oss studietekniker. Tanken är att eleverna skall ha nytta av dessa i skolan och hemma då de gör läxor och pluggar till prov. Förhoppningsvis jobbar vi tillräckligt med dessa tekniker så att de kan självständigt utnyttja dem även senare i livet.

Veckans tema är "Sätt upp mål och delmål".

Hemuppgift: återberätta vad denna studieteknik går ut på och på vilket sätt den fungerar + titta tillsammans på tillhörande videoklipp. Klippet hittar ni på laroteket.com/forbereda (det första klippet). Till klippet hör även konkreta tips man kan använda sig av där hemma. Dessa tips hittar ni i Tipsbanken. Länk finns under videoklippet. 

Till er vuxna: "Varför studietekniker?", "Förbered hjärnan" och "Sätt upp mål och synliggör dem" på laroteket.com/studietekniker

I den digitala boken finns kapitlen på s. 75, s. 81 och s. 82

Har ni upptäckt att det på laroteket.com/foraldrahornan även finns boktips? Dessa boktips kan ni ha nytta av om ni är intresserade av att lära er mer om de teman som tas upp på Läroteket.

Kunskapskrokar
Skapa kunskapskrokar

Veckans tema: Kunskapskrokar.

Hemuppgift: återberätta vad kunskapskrokar är och varför det är bra att "hänga ut" sådana i hjärnan. Kolla sedan på tillhörande videoklipp - det andra klippet på laroteket.com/forbereda

Kom ihåg att det finns konkreta tips i Tipsbanken (länk under klippet).

Till er vuxna: "Skapa kunskapskrokar" på laroteket.com/studietekniker

I digitala boken s. 84

Fokustjuvar
Eliminera fokustjuvar

Veckans tema: Fokustjuvar - att identifiera och eliminera dem.

Hemuppgift: återberätta + titta tillsammans på videoklippet - det tredje klippet på laroteket.com/forbereda

Kom ihåg att det finns konkreta tips i Tipsbanken (länk under klippet).

Till er vuxna: "Eliminera fokustjuvar" på laroteket.com/studietekniker

I digitala boken s. 86 

Minnebilder
Minnesbilder

Veckans tema: Minnesbilder.

Hemuppgift: återberätta + kika tillsammans på videoklippet - det första klippet på laroteket.com/plugga

Kom ihåg att det finns konkreta tips i Tipsbanken (länkar under klippet).

Till er vuxna: "Plugga" och "Tänka / minnesbilder" på laroteket.com/studietekniker

I digitala boken s. 88 och s. 90

Tiden
Utnyttja tiden rätt

Veckans tema: utnyttja tiden rätt

Hemuppgift: återberätta + se tillhörande videoklipp på laroteket.com/plugga - det andra klippet

Länk till tipsen i Tipsbanken finns som vanligt under klippet. Där finns även en hälsning av TIM SPARV (kapten för Finlands fotbollslandslag) till barnen som använder Läroteket.

 

Till er vuxna: "Utnyttja tiden rätt" på laroteket.com/studietekniker

I digitala boken s. 92

Sprida ut
Sprida ut

Veckans tema: Sprida ut pluggandet i tid och rum

 

Hemuppgift: återberätta + se det tredje videoklippet på laroteket.com/plugga

Klicka sedan på Tipsbanken under videoklippet och kolla bl.a. på extra tips där JONTTI GRANBACKA (BUU-klubben) och MÄRTA WESTERLUND (Radio X3m) medverkar.

Till er vuxna: "Sprida ut pluggandet på laroteket.com/studietekniker

I digitala boken s. 94 

Repetera
Repetera

Veckans tema: Repetition (nästsista studietekniken)

 

Hemuppgift: återberätta + se tillhörande videoklipp på laroteket.com/befasta (det första videoklippet) (

I tipsbanken Tipsbanken hittar ni blandade tips som passar in på detta tema och nästa veckas tema.

Till er vuxna: "Befästa" och "Repetera" laroteket.com/studietekniker

I digitala boken s. 98 och s. 100 - 103. 

Återberätta
Återberätta

Den sista studietekniken  (som är en form av repetition) är det som eleverna nu gjort där hemma i fjorton veckor, alltså återberätta.

Uppmuntra ditt barn att berätta för dig varför återberättandet är bra för vår inlärning. Det tillhörande videoklippet hittar ni på laroteket.com/befasta

Eftersom att återberätta är en form av repetition, var återberättandet inbakat i förra veckans material för föräldrarna.

Avslutning
Avslutning (skickas en vecka efter föregående text)

Efter femton olika teman gällande hjärnan, minnet och studietekniker, hoppas jag att eleverna och ni där hemma fått lära er mycket nytt som ni kommer att ha nytta av vid pluggandet hemmavid. 

Tanken är att vi, skola och hemmen tillsammans, fortsätter använda teknikerna med eleverna för att ge dem goda studievanor och studietekniker de kan använda sig av livet ut.

I digitala boken hittar ni en sammanfattning av studieteknikerna på s. 105 - 107. På s. 109 - 111 hittar du värdefulla Extra Tips ni kan använda er av. Precis som tidigare finns även dessa kapitel inlästa på laroteket.com/studietekniker

Fortsätt gärna använda materialet som finns på Läroteket - repetera genom att se videoklippen igen, skriv ut utskriftsmaterial, spela de digitala spelen och få hjälp och stöd av materialet för ämnesinlärningen under STÖDMATERIAL på laroteket.com.

bottom of page