top of page

PLUGGA

PLUGGA
Sprida ut

Sprida ut

Tipsbanken
Extra tips med
Tim Sparv, Jontti Granbacka och Märta Westerlund
hittar ni här

del 2

Här hittar du många konkreta tips hur du kan jobba hjärnsmartare hemma.
Sammanfattning

SAMMANFATTNING

1. TÄNKA / MINNESBILDER

  • Du kan bara tänka fokuserat på EN sak i gången.

  • Fokusera på det du ska lära dig - det läraren berättar eller det du läser utan att tänka på något annat.

  • Vi minns bilder lättare och bättre än vi minns ord. Försök minnas i bilder! Skapa bilder i dina tankar av det någon berättar för dig eller av det du läser.

2. TID

  • Hjärnan orkar inte vara fullt fokuserad på något särskilt länge.

  • Ställ en timer på 25 minuter. Jobba fokuserat tills den ringer. Avbryt direkt den ringt och ta en fem minuters paus. Fortsätt jobba igen 25 minuter.

  • Strukturera upp, schemalägg ditt pluggande.

3. SPRIDA UT

  • Vi minns bättre och längre om vi sprider ut pluggandet på flera dagar än att plugga allt på en och samma dag.

  • Istället för att plugga en läxa 40 minuter på en och samma dag är det bättre att dela upp pluggandet i 10 minuter på fyra olika dagar.

  • Plugga samma faktakunskap på flera olika ställen och på olika sätt.

bottom of page