BEFÄSTA

 
 

Repetera

 

Återberätta

 

del 3

Här hittar du många konkreta tips hur du kan jobba hjärnsmartare hemma.

SAMMANFATTNING

1. REPETERA

  • Att repetera är en superbra studieteknik.

  • Plocka fram dina minnen på nytt och på nytt.

  • Försök minnas så mycket som möjligt med så lite hjälp som möjligt.

  • Utan repetition kan minnesstigarna försvinna.

2. ÅTERBERÄTTA

  • Att återberätta det du lärt dig, med egna ord, är en effektiv repetitionsmetod.

  • Du behöver först förstå det du lärt dig innan du kan återberätta med egna ord.

  • Om du diskuterar det du lärt dig med någon är chanserna ännu större att du minns kunskapen långt senare.

 

Hur kan du plugga språk effektivt?

Fler tips och mer plugg-stöd