think%20cloud_edited.png
ezgif.com-gif-maker.gif
Har du minneskoll.jpg

Minnet - del 1

flicka med pratbubbla ljusgrön bakgrund.

Minnet - del 2

Om vissa ord kändes svåra - kolla på klippen om hjärnan.
 
 
 
 
ezgif.com-gif-maker (1).gif
Har du minneskoll.jpg
Om du kan svara på följande frågor efter att du sett båda videoklippen här ovan, får du en kod som för dig vidare till en hemlig plats.
Koden består av bokstäverna från rätt svarsalternativ.
 
Klicka på dörren då du har koden!
minne fråga 1.png
minne fråga 2.png
minne fråga 4.png
minne fråga 5.png

Lär dig hjärnsmarta studietekniker