LÄNKAR till MATERIAL på nätet

girl with speach bubble.jpg

Klicka på knapparna för att komma till sidan!

  • en serie för barn på URplay där barnen på ett roligt sätt får lära sig bl.a. bokstavsljuden

 
 
  • serie för barn på URplay där barnen på ett roligt sätt får lära sig bokstavsljuden.

 
  • webbtjänst som erbjuder information och metoder som stöder läs- och matematikinlärning

 
  • datorspel som tränar grundläggande färdigheter i läsning

 
  • spel för att träna bl.a. bokstavsinlärning

  • en del av spelen är gratis tillgängliga

 
  • spel för att träna bl.a. matte

  • alla spel gratis tillgängliga