top of page
1. Lyssna här för att få hjälp med att svara på frågorna:
2. Kolla att du har valt rätt svar i varje fråga.
3. Använd boktaven a, b eller c från varje fråga - den bokstaven som har det rätta svaret efter sig.
4. Koden består av fem små bokstäver.
hjälp till hjärnan.png
bottom of page