top of page

BOKTIPS

för föräldrar

Läs mer om hjärnan, minnet och studietekniker

Supermetoderna - Maria Sundén Jelmini

Hjärnsmartare - Johan Rapp

Värsta bästa hälsan - Maria Dufva

Hjärnskap - Malin Gutestam

Bli ett minnesgeni - Jonas von Essen

Hjärnstark - Anders Hansen

Hjärnstark junior - Anders Hansen

Lär dig mer på kortare tid - Anna Tebelius Bodin

101 tips för framgångsrika studier - Anna Tebelius Bodin

Hjärna, gener och jävlar anamma - Torkel Klingberg

BOKTIPS

för skolpersonal

boktips för skolpersonal

Läs mer om hjärnan, minnet och studietekniker

Supermetoderna - Maria Sundén Jelmini

Den lärande hjärnan - Torkel Klingberg

Hjärna, gener och jävlar anamma - Torkel Klingberg

Vad varje pedagog bör veta - Anna Tebelius Bodin

Lär dig mer på kortare tid - Anna Tebelius Bodin

101 tips för framgångsrika studier - Anna Tebelius Bodin

Uppmuntra lärande - James Nottingham

Hjärnsmartare - Johan Rapp

Hjärnsmart pedagogik - Anette Prehn

Synligt lärande - John Hattie

Läxfritt - Pernilla Alm

Plugga smartare - Björn Liljeqvist

What the best college teachers do - Ken Bain

Värsta bästa hälsan - Maria Dufva

Hjärnskap - Malin Gutestam

Bli ett minnesgeni - Jonas von Essen

Hjärnstark - Anders Hansen

Hjärnstark junior - Anders Hansen

Testbaserat lärande - Bert Jonsson och Lars Nyberg

Skapa optimala förutsättningar för lärande - Cristina Robertson

bottom of page