TIPSBANKEN

Befästa

Läx- och provrepetition

 • Skapa frågor till det du ska kunna

  • Gör "Flashcards" med fråga på ena sidan kortet och svaret på andra sidan.​

  • Det är viktigt att du inte ser svaret då du läser frågan.​

  • Använd svarsalternativ till en början om det är svårt att minnas svaren

 • Be någon gömma viktiga ord och begrepp i texten du t.ex. har till läxa​. Klura sedan ut ordet eller begreppet.​​

 • Att testa sig själv eller be någon annan göra det är en väldigt effektivt.

Behåll det du lärt dig

 • Skapa ett frågesportspel du kan spela själv eller tillsammans med någon där du repeterar det mesta du lärt dig på ett roligt sätt.

LÄROTEKETS 

frågesportspel

Spelplan bild.jpg

Lyssna på spelreglerna här

Färdiga frågekort till frågesportspelet frågor om hjärnan, minnet och studietekniker

Följ Läroteket på sociala medier

 • Facebook Social Ikon
 • Instagram
 • YouTube