Referensgruppen

pil.png
lås gif.gif
 

Referensgruppen...

 • får ta del av allt material innan det publiceras här på hemsidan

 • bekantar sig med materialet och testar det hemma med sina barn

 • deltar i referensgruppsträffar en gång /månad som är virtuella eller fysiska i Åbo/Pargas

 • ger feedback på materialet

 • påverkar materialet som läggs ut på hemsidan

 

Referensgruppsträffarna

 • en gång per månad i

  • augusti - 20.8

  • september - 24.9

  • oktober - 29.10

  • november - 26.11

  • januari - 7.1

  • februari - 11.2

  • mars - 25.3

  • april - 15.4

  • maj - 13.5

  • juni - 10.6

  • juli - 29.7

  • september - ?

 • torsdagar kl. 18-19

 • Den första och den sista träffen hålls preliminärt som en fysisk träff i SVFs utrymme i Åbocentrum (möjlighet även att delta virtuellt).

 • De övriga träffarna hålls virtuellt via Meet.

 • SVF står för traktering vid de fysiska träffarna.