Vad var viktigt?

Minnet - del 2
Lyssna:
  • Allt som du hör, ser, läser, tänker på just nu finns i ditt korttidsminne - det du minns för stunden.

  • I korttidsminnelådan ryms ca sju saker åt gången.

  • Hippocampus väljer vilka saker från lådan som ska bli långtidsminnen och vilka saker som slängs bort, faller i glömska.

  • Långtidsminnen skapas lättare av sådant du tycker är intressant, roligt och spännande eller det som väcker känslor hos dig och du känner igen.

Följ Läroteket på sociala medier

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram
  • YouTube