LÄSNING

  • Bokstavsljud
  • Vokaler och konsonater
  • Knäcka läskoden
skapas just nu
  • Läsa böcker
  • Läsa faktatexter

Följ Läroteket på sociala medier

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram
  • YouTube