Hjärnan - mer spännande fakta

Sammanfattning

 • Vi tänker ca 70 000 tankar per dag.

 • Vi kan inte känna smärta i hjärnan.

 • Vätska och syre är livsviktigt för hjärnan.

 

Hippocampus - mer spännande fakta

Hippocampus

 • ser till att vi lagrar nya minnen.

 • fungerar som vår egen GPS.

 • Utan hippocampus kan vi inte lagra nya minnen.

 

Neuroner - mer spännande fakta

Neuroner

 • är uppbyggda av 

  • cellkropp​

  • cellkärna

  • dendriter

  • axon

  • (myelin)

 • Impulsen kan färdas 300 km/h genom en neuron