Axxell 2021-2022

FORTBILDNING

Starten

Pre testing

Lärandemål

Pre thinking (t.ex. något klurigt)

Skapa små kunskapskrokar (spännande, roligt, intressant, annorlunda - utnyttja hippocampus och dopaminet)

Less is more

Multitasking

Vi kan inte fokuserat tänka på två saker samtidigt

Fokustjuvar bör elimineras

Lämna antecknandet till sist. Anteckna inte medan någon berättar någonting.

Bilder utan text - texten ska kunna läsas på max 3 sekunder

Stress

Akutstress 

  • kan försämra förmågan att plocka fram minnen

  • kan underlätta lagrandet av nya minnen

Långvarig stress 

  • kan vara skadligt för kropp och hjärna

  • hippocampus kan minska i storlek

  • amygdala kan bli överaktiv

Hippocampus

Avkodar informationen som kommer in i vår hjärna

Viktig då långtidsminnen skapas

Behöver vara alert vid inlärning - spännande, roligt, intressant och bekant

Kan minska i storlek av stress och öka av regelbunden motion

Amygdala

Kopplar känslor till minnen - minnen kan bli starkare

Hjärnans larmcentral, stresskänslig

Kan bli överaktiv vid långvarig stress - svårare att lagra nya minnen

Kan lugna sig av motion